Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera

Imprimeix

Que és
L’Associació de Ramaders de la vaca de l’Albera que s’encarregarà de buscar ajuts pels ramaders. A més, disposa de tècnics i personal per tramitar ajuts, projectes i pastors, de forma que els ramaders que ho desitgin podran cedir el maneig de la seva explotació a l’Associació de Ramaders.

Els objectius de l’associació són: la conservació, expansió, millora genètica, promoció i qualsevol altra activitat que benefici la vaca de l’Albera i els ramaders propietaris de la mateixa.

Qui el forma
L’ Associació de Ramaders de la vaca de l’Albera es troba formada per tots els ramaders que disposin de la cessió de la titularitat dels llibres i els drets de les vaques per part de l’Associació Baussitges Vaca de l’Albera.
Per poder rebre les vaques, aquests ramaders hauran de tenir donada d’alta l’explotació i hauran de pagar cada any a l’Associació Baussitges Vaca de l’Albera el 30% dels ingressos generats per les vaques.

Les activitats

 • Assessorament i suport tècnic als ramaders que la gestionen.
 • Captació i tramitació d’ajuts i subvencions per a les explotacions ramaderes.
 • Definir els estàndards racials de les dues línies genealògiques existents de la Vaca de l’Albera (la fagina i la negra), així com gestionar el llibre genealògic.
 • Promoure instruments necessaris per incrementar la productivitat de la raça, millorant el seu maneig i fent un aprofitament adequat dels recursos.
 • Defensar davant els organismes públics i privats els objectius de l’associació.
 • Aconseguir recursos econòmics mitjançant subvencions, donacions, espònsors, quotes d’associats o qualsevol altra medi legalment permès.
 • Realitzar/promoure l’assistència a fires, certàmens i qualsevol altra activitat que promocionin les qualitats de la raça.
 • Contractar serveis a empreses o professionals.
 • Adquisició de maquinària i material per la seva utilització per part dels associats.
 • Organització de cursets per millorar la professionalitat dels associats.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.


Associació Baussitges Vaca de l’Albera

L’Associació Baussitges Vaca de l’Albera és que té, actualment, els drets de la Vaca de l’Albera i que és qui cedirà els llibres i els drets als diferents ramaders.

L’objectiu principal de l’associació és la conservació, expansió, millora genètica, promoció i qualsevol altra activitat que beneficiï a la vaca de l’Albera. I com objectiu secundaris es proposa la conservació, expansió, millora genètica, promoció i qualsevol altra activitat que beneficiï a altres races autòctones de Catalunya, principalment les que estiguin es perill d’extinció.

Tasques a realitzar:

 • Aconseguir l’autonomia suficient de l’únic ramat de vaques de l’Albera mitjançant compra, lloguer, cessió o qualsevol altra fórmula, que possibiliti l’assoliment dels objectius de l’Associació.
 • Promoure/crear una Associació de Ramaders de la vaca de l’Albera.
 • Definir els estàndards racials de les dues línies genealògiques existents de la Vaca de l’Albera (la fagina i la negra), així com gestionar el llibre genealògic.
 • Promoure instruments necessaris para incrementar la productivitat de la raça, millorant el seu maneig, gestió dels mateixos un adequat aprofitament dels recursos.
 • Defensar davant dels organismes públics i privats els objectius de l’associació.
 • Aconseguir recursos econòmics mitjançant subvencions, donacions, espònsors, quotes d’associats o qualsevol altra medi legalment permès.
 • Realitzar/promoure l’assistència a fires, certàmens i qualsevol altra activitat que promocionin les qualitats de la raça.
 • Contractar serveis a empreses o professionals.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Associació Vaca de l'Albera - Paratge Mas la Llosa s/n - 17753 Espolla - Tel: 972 19 30 92 / 972 47 24 67 - Fax: 901 70 81 07

wayTIC informtica imatge innovaci

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck