ARAVA

Home / Estàndard Racial

Estàndard Racial

 

A. PROTOTIP RACIAL

Per poder ser inscrits al Llibre genealògic, els exemplars de la raça bovina Albera hauran de posseir els caràcters següents:

A.1 Aspecte general: animals mediolinis, d’aspecte rústic i poc seleccionat, i sense aptitud productiva clarament definida.

A.2 Cap: aspecte massís i allargat, amb un diàmetre entre banyes més estret que el diàmetre entre la base dels ulls. Front de perfil recte, amb un serrell discret, més pronunciat en vedelles. Ulls prominents i la regió facial allargada. Mucoses pigmentades, musell de color pissarra i amb el nas orlat de color clar. Les banyes són en forma de mitja lluna o de ganxo curt, de secció circular, blanques i amb les puntes negres.

A.3 Coll: llarg, aplanat, amb papada de perfil discontinuo i, en els mascles, lleugerament voluminós.

A.4 Tronc: aplanat, estret i profund, amb la creu destacada i partida. El dors i el llom són poc musculats i poden tenir tendència a l’ensellat. Ventre voluminós i gropa amb perfil horitzontal i cresta sacra elevada. El poc desenvolupament muscular del terç posterior pot predisposar a la conseqüent projecció dels sortints ossis i al naixement anterior de la cua. El sistema mamari està recobert de pèl fi, llarg i generalment decolorat.

A.5 Extremitats: fortes i amb articulacions ben definides. Espatlles amb desenvolupament muscular discret i ben unides al tronc. Cuixes rectes o còncaves, amb unglots forts, petits i sempre pigmentats.

A.6 Pell i pèl: la dotació cutània és generosa. El pèl canvia al llarg de l’any. És llarg, bast i decolorat durant els mesos freds, i el muda a partir de finals d’hivern de manera lenta; arribat l’estiu pot passar a tenir un aspecte fi i brillant. Borla de la cua abundant.

A.7 Capa: pot presentar una gran varietat cromàtica que va des del negre mat fins al ros, passant per totes les tonalitats intermèdies de degradacions de la capa castanya. Altres particularitats associades són la decoloració gradual de les zones inferiors del tronc, la decoloració del llistó i l’aparició de decoloracions a nivell de les orelles, base còrnia i serrell.

A.8 Característiques desqualificables:

a) Animal excessivament petit.

b) Extremitats curtes i rectes.

c) Capa amb coloracions diferents del castany, tacades o tigrades.

d) Anomalies i malformacions hereditàries i/o congènites.

1.9 Mesures zoomètriques mitjanes de femelles adultes (més de 45 mesos i dos parts):

Pes: 275 kg. Alçada de la creu: 121 cm.

Perímetre toràcic: 176 cm.

Amplada bisilíaca: 44 cm.
 

B. QUALIFICACIÓ MORFOLÒGICA

B.1 Es realitzarà sobre la base de l’apreciació visual pel mètode dels punts, que
servirà per jutjar el valor d’un exemplar determinat. Cada regió corporal es qualificarà
assignant-li d’un a deu punts. Els punts que s’assignaran a cadascun dels aspectes
es multiplicaran pel coeficient següent, i així s’obtindrà la puntuació definitiva:
Harmonia: 1.
Cap i coll: 0,5.
Pit, espatlles i tòrax: 1,5.
Creu, dors i llom: 1,5.
Gropa i cua: 1,5.
Genitals i braguer: 1.
Potes i aploms: 1,5.
Mida: 0,5.
Capes i particularitats cromàtiques: 1.

B.2 L’adjudicació de 4 punts o menys en qualsevol de les regions corporals és
suficient per desqualificar l’animal, amb independència de la puntuació assolida
en les restants.

B.3 La qualificació final de cada exemplar serà la suma dels resultats parcials
ponderats obtinguts per a cada regió. D’acord amb aquesta qualificació final els
animals quedaran classificats morfològicament com:

Excel·lent (EX): de 90 a 100 punts.
Molt bo/bona (MB): de 75 a 89 punts.
Bo/bona (B): de 65 a 74 punts.
Regular (R): de 55 a 64 punts.
Insuficient (I): 54 o menys.

 

ORDRE AAM/189/2011, de 27 DE JULIOL, PER LA QUAL ES CREA EL LLIBRE GENEALÒGIC DE LA RAÇA BOVINA ALBERA I SE N’APROVA LA REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA I ELS SEU ESTÀNDARD RACIAL . [PDF]

ARAVA - Mas de la LLosa-Baussitges. 17753 Espolla. Telf: 972.19.30.92 - 679.166.045