ARAVA

Home / Projecte Espais Naturals

Projecte Espais Naturals

Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Associació Baussitges d’Amics de la Vaca de l’Albera (ABAVA)

TIPUS D’AJUT: AMBIT 2: Espais del PEIN

DESCRIPCIÓ: Recuperació d’espais oberts per millorar les pastures per la
vaca de l’Albera, pel control de biomassa combustible i per la millora de
l’habitat de la tortuga mediterrània

Finca: Baussitges Municipi: Espolla Comarca: Alt Empordà

Projecte realitzat amb ajut financer de la Unió Europea

Descripció:

Tancats per a contenció d’animal boví raça Albera, emprant tres filaments de filferro acerat de 3mm de diàmetre (dos filaments actúen de línea i un de terra, degut a que la conductivitat del sòl no és òptima en molts punts del traçat).

Els aíllants emprats són isotube de 5mm de paret, i molles de tracció a uns 250kg de tensió amb tensors circulars tipus “carraca”.

Els pastors elèctrics que componen els tancats són autònoms amb batería de 12V i placa solar de 24watts, amb intensitat regulable 2-8 Joules, i preparats amb regulador de carga independent per optimitzar la càrrega i consum óptim. Tot l’equip queda tancat en una caixa metàl.lica per preservar dels agents meteorològics, i té una durada mínima sense manteniment de 3 anys. Així mateix la placa queda anclada a uns 3 metres d’alçada per a evitar robatòris i preservar-la del contacte delsanimals.

Els tancats tindran un o dos accesos, en funció de les necessitats del maneig del bestiar, amb una porta telescòpica de 5-6 metres a 1’60 d’alçada i 5 tubs intermitjos de 42mm de diàmetre. Tot galvanitzat .

Descripció dels tancats:

1 .-Tancat Corral de les Eugues-Sureda-Pla del Juncar baix:

2.-Tancat Font den Miliu Viua – Pla del Juncar dalt:

ARAVA - Mas de la LLosa-Baussitges. 17753 Espolla. Telf: 972.19.30.92 - 679.166.045