ARAVA

Home / Projectes

Projectes

Pressupost transfronterer

1.376.386 € dels quals 894.650 € corresponen a pressupost FEDER.

Un pressupost idèntic d’ambdues parts de la frontera : 688.193 €.

Tipus de despeses

Obres Inversions : 656.214 €

Estudis, recerca: 255.427 €

Funcionament : 474.745 €

Calendari

De 1er de Gener de 2018 fins al 31 de Desembre de 2020

Zona

L’acció es centra en el massís de l’Albera fins al Roc de França (en blau al mapa de la dreta), però estan també previstes accions relatives a l’avaluació de les mesures de prevenció d’incendis en els massissos dels Aspres (en color groc sobre el mapa de la dreta) d’ambdues parts de la frontera.

Context

El massís transfronterer Pirineus-Mediterrani presenta característiques paisatgístiques excepcionals que són el resultat de la interacció estreta de l’home i de la natura. La ramaderia extensiva, majoritàriament bovina, modela des de fa segles aquests paisatges, però l’augment de la freqüència d’usuaris del massís, associada a una mancança i un desequilibri en la gestió de les pastures, així com la disminució de les rendes dels ramaders, amenacen la sostenibilitat d’aquesta activitat.

La peculiaritat del projecte ALBERAPASTUR es basa en el recurs boví de “les Alberes” com a eina d’atracció i de desenvolupament econòmic del territori transfronterer. Es tracta, d’una banda, de construir una gestió concertada i sostenible de les pastures, i de participar en la protecció del massís amb un enfocament silvopastoral i, d’altra banda, de millorar i valoritzar la raça autòctona “Albera”. Present sobre el territori des del neolític, és un emblema d’aquest territori transfronterer i esta molt ben adaptada a les limitacions i les dificultats del massís mediterrani. No obstant això, la raça “Albera” segueix sent vulnerable respecte al context actual.

El projecte ALBERAPASTUR té com a objectiu el manteniment i la valorització dels recursos bovins i sylvopastorals del massís transfronterer.

Reptes del projecte

El massís transfronterer Pirineus-Mediterrani conté una gran qualitat mediambiental com testifica la presència d’espais naturals protegits (àrees Natura 2000, reserves, parcs, boscos comunals). La ramaderia bovina, és una activitat tradicional que participa intensament en l’atractiu d’aquest massís, pels paisatges, el manteniment dels espais oberts i de la biodiversitat. Per aquesta raó, és un espai de circulació on la freqüència d’ús no deixa d’augmentar provocant confrontacions de vegades conflictives i de risc amb els bovins.

L’evolució de la ramaderia, així com el tancament dels mitjans, van generar una pèrdua de recursos de les pastures, així com desequilibris en la gestió dels ramats i de les pastures, amenaçant la sostenibilitat d’aquesta activitat.

Aquest projecte pretén posar en marxa una gestió concertada transfronterera de les zones de pastures i dels ramats per respondre a la problemàtica dels animals errants, als conflictes d’usos, i permetre estructurar, a mitjà termini, l’organització del massís. A més, integra un enfocament complementari silvopastoral per aconseguir la realització i el manteniment de les pastures, particularment de talls de combustible sobre un sector sensible al risc d’incendis. D’altra banda la valorització patrimonial i econòmica de la raça autòctona “Albera” permetrà fer la promoció i millorar el coneixement per mantenir i valoritzar aquest territori.

Cooperar: Una necessitat absoluta

Com a consequència de l’absència d’infraestructures per les pastures, de l’evolució en les pràctiques de ramaderia i de la manca de guiatge dels animals que han constituït ramats errants, s’ha donat lloc a conflictes als ramaders, als propietaris i als usuaris d’aquest espai, provocant una competència sobre els recursos de les pastures, una pressió sobre la regeneració forestal així com riscos sanitaris i de seguretat. La gestió sostenible de pastures i trajectes, de manera concertada i transfronterera, és indispensable per al manteniment de la ramaderia extensiva d’aquest territori i per a la preservació de les qualitats mediambientals i paisatgístiques. Aquestes actuacions han de realitzar-se sobre el conjunt de les pastures, l’optimització de les zones de piemont constituint una aposta per limitar la pressió sobre les carenes on es troben els bovins espanyols i francesos valoritzant la zona.

A més, la lluita contra els incendis (fort risc al massís), conjuntament amb el pasturatge, ha de ser portat en col·laboració entre les dues vessants perquè sigui més eficaç.

En paral·lel, una gestió compartida de millora i promoció de la raça bovina autòctona Albera permetrà valoritzar la feina dels ramaders, elaborar l’informe per al reconeixement d’aquesta raça a França (ja reconeguda a Espanya) i relitzar els treballs de caracterització genètica i de millora de la qualitat de la carn.

Objectius i realitzacions

 1. Elaboració del dossier de reconeixement de la raça Albera a França i de promoció conjunta d’aquesta raça autòctona, així com la millora d’aquesta raça per a un millor coneixement genètic i una millora de la qualitat de la carn.
 2. Realització d’una gestió concertada i sostenible de la utilització de les pastures, dels trajectes dels ramats, integrant les multi activitats del massís, el turisme, les obligacions de les zones protegides i el risc d’incendi.
 3. Donada la interdependència de les pràctiques de pasturatge i de la prevenció d’incendis, és necessari avaluar els dispositius de manteniment de tallafocs forestals contra els incendis, intercanviar les pràctiques i buscar la transferibilitat dels dispositius condemnats a desaparèixer.

Actuacions

A. Valorització econòmica de la producció bovina

1. Valorització de la raça “Albera”

 • Elaboració del dossier de reconeixement de la raça a França, promoció conjunta i suport de la marca “carn de bosc”
 • Caracterització genètica per a una millora de les seves potencialitats productives i una gestió genètica conjunta.

2. Millora de la qualitat del producte

 • Estudi de la composició química dels músculs, la qualitat sensorial i les proves sensorials mitjantçant panells d’experts.
 • Seminaris d’especejament, intercanvi d’experiència entre professionals (restauradors, carnissers, ramaders).
 • Estudi d’estratègies de revaloració gastronòmica de la carn, proves de maduració, caracterització dels compostos aromàtics, perfil sensorial. Estudi transfronterer sobre el gust dels consumidors.

B. Gestió concertada de l’espai, coneixement de les pràctiques de ramaderia i solucions sostenibles, protecció

1. Gestió pastoral: Optimitzar la gestió dels recorreguts dels bovins en les pastures.

Es realitzaran diagnòstics individuals, amb avaluació de les necessitats dels ramats i recursos pastorals així com infraestructures existents, anàlisis dels sistemes de ramaderia i altres usos del territori.

Aquest aspecte inclourà el seguiment del comportament dels ramats (amb GPS), per analitzar l’impacte sobre els recursos i estudiar les mesures per limitar la deambulació dels animals. Sobre aquestes bases es realitzaran plans d’acció individuals, que serviran de base a una acció conjunta per proposar un diagnòstic global i un pla d’acció concertat per al Massís.

D’altra banda està previst realitzar inversions estratègiques i estructurals.

2. Silvopastoralisme i prevenció d’incendis

Els objectius són:

 • Garantir col·laboracions avantatjoses i sostenibles entre ramaders i propietaris forestals, ja que la prevenció d’incendis és un repte important del territori.
 • Amb la finalitat de construir conjuntament propostes d’evolució adaptades al context local i perpetuar els contractes agro-ambientals, es realitzarà una avaluació dels dispositius actuals amb intercanvi d’experiència transfronterera. Aquest treball tindrà lloc en els massissos de les Alberes i dels Aspres. Integrarà una anàlisi dels tallafocs a escala del territori i de les explotacions. Sobre aquesta base, es faran propostes d’adaptació dels dispositius.
 • En paral·lel, estan previstes inversions sobre noves zones identificades com prioritàries amb la finalitat de millorar la xarxa de tallafocs de prevenció d’incendis. Els intercanvis d’experiències i de pràctiques en la gestió d’aquests territoris seran privilegiats així com un aspecte de sensibilització.

SOCIS

El projecte compta amb 13 socis, és un nombre important però cadascun intervé de manera molt precisa en relació amb les seves competències. Més enllà d’una complexitat aparent, aquesta col·laboració demostra la transversalitat del projecte.

 • Pays Pyrénées Méditerranée – cap de fila
 • Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales.
 • Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie CRAO
 • Université de Perpignan Via Domitia UPVD – IUT Génie biologique
 • Association de défense et de promotion des races locales en pays catalan ADPRLPC
 • Association Syndicale Autorisée de travaux Vallespir Aspres Albères ASA Vallespir Aspres Albères
 • Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Albères (SIVU)
 • Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
 • Universitat Autònoma de Barcelona – Departament Ciències Animals i Alimentació – UAB
 • Associació BAUSSITGES d’Amics de Vaca de l’Albera – ABAVA
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals – CREAF
 • Inversions Forestals i Ramaderes, SL – Finca de Requesens

ARAVA - Mas de la LLosa-Baussitges. 17753 Espolla. Telf: 972.19.30.92 - 679.166.045